Elbette büyük bölümünü facebook kaplardı.

Twitter bloglar ve diğerlerinin de önemlerine göre bölge ve büyüklükleri olurdu.

WP Handle

WP HANDLE: All-in-one WordPress Service

Hayır infografik değil. İnfosu yok. Sadece grafik