1. Düşman(lar) yarat.
  2. Korkular yarat.
  3. İkonlar yarat.
  4. İnançları kullan.
  5. Muhaliflerine saldıranları ödüllendir.
  6. Kadınları bastır/ engelle. Eve bağla.
  7. Dikkatleri dağıt, endişelenecekleri şeyler yarat.
  8. Böl ve yönet.
259