Grup satıalma alışveriş siteleri bir süre daha devam etse dahi modelin başarısı sınırlı kalacaktır.

Çünkü;

  • Sadece fiyata bağlı kampanya kurgusu web 2.0 sosyal medya yapısına uygun değil.
  • Katılımcı markalar sadece yeni bir reklam aracı olarak görüyorlar.
  • Sürekli fiyat indirimli kampanya kurgusu, sürdürebilir bir yapı değildir.
  • Tek taraflı yayın, marka tarafının belirlediği fiyat ve kurallar.
  • Katılımcı sayısının fiyat üzerine etkisi yok.
  • Müşteri bağlılığı yaratmada belirsizlik.
  • Bu modeli kurgulayan oyuncu sayısının artması/ çok fazla olması.
  • İlk olan ve/ veya güçlü olan oyuncunun ortaya çıkamaması.

Yine de firma, ürün bazında oyuna girmeye hevesli markalar oldukça, model devam edebilecektir.
Ancak rekabetin % indirimler üzerine olması geçici bir durum olacaktır.
İlgili sitelerin farklılaşma adına yenilikler yapması beklenmelidir.
Liderliği ele geçiremeyen ve/ veya farlılaşmayı sağlayamayan yapı ve hizmetlerin ne kadar kolay yok olduğu örnekleri, internet tarihimizde fazlası ile mevcuttur.

32