İstanbul ikon projesi; Dolmabahçe Sarayı.

Mini Poster.

73