asılı Türk bayrağı ve ortada Ata bayrağı 23 nisan süslemesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

12

[ Okuma süresi yaklaşık 1 dakikadır ]

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın ulusal egemenlik kısmını da unutmamak gerekir.

Ulusal Egemenlik Anayasını 6. maddesinde açıklanmıştır.

Anayasanın 6. Maddesi (Egemenlik)

Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

Anayasaya göre egemenliğin sahibi, “millet”tir. Bu egemenliği kullanma hakkı doğrudan millete ait değil, onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Seçimler bu sebeple yapılır. Milletvekilleri, milletin vekilleridir. Bizim istediğimiz kişiler bizim istediklerimizi bizim adımıza yapsınlar diye bizim tarafımızdan seçilir.

Teorik olarak böyle. Pratikte de gerçekleşmesi için, seçimlerimizi iyi yapmak zorundayız. Kendinizi temsil edecek kişi/ kişileri seçiniz.

Millet ve çoçuklarımız için.

Yorum yok

Yazı altı elemanları

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir