Dolma ikonları

Dolma Yer misin, Dolma?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 – 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

GDO Bulaşanı: Genetik modifikasyon teknolojisi uygulanan veya uygulanmayan bir üründe birincil üretim aşaması dahil üretim, imalat, işleme, hazırlama, işleme tabi tutma, ambalajlama, paketleme, nakliye veya muhafaza sırasında ya da çevresel faktörler ile teknik olarak engellenemeyen, önlenemeyen veya tesadüfi olarak bulaşan GDO’ ları,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “Numune alma, analiz ve değerlendirme” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(3) Bakanlık ulusal ve uluslararası düzenlemeleri dikkate alarak numune alma, analiz ve değerlendirme yöntemleri belirler.

(4) Analiz sonucunda üründe % 0,9 ve altında GDO tespit edilmesi halinde bu durum GDO bulaşanı olarak değerlendirilir.

(5) GDO bulaşanı olan ürünlerde bulaşan olarak tespit edilen genlerin Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış olması durumunda ürünler onay amacına uygun olarak kullanılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Kaynak:Resmi Gazete

El İnsaf

Bir kişi de çıkıp demiyor mu, yahu Tesadüf ne demek?. Tesadüf diye iş mi yapılır. Milletin, halkın sağlığı tesadüfe mi bırakılır.
Peki kimse diyemiyor mu;
– Yok kardeşim üretim, imalat, işleme, hazırlama, işleme tabi tutma, ambalajlama, paketleme, nakliye veya muhafaza sırasında bulaştırmayacaksın ürününe GDO. Yoksa ürünlerini toplatırım. Yedirmem bunu halka!
Diyemiyor mu? Demiyor mu? Niye?

Yazı altı elemanları

79
Etiketler:
Yazıyı paylaşabilirsiniz;

Bir yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir