Sosyal Medya

Tüm

  • kalabalık
  • karmaşa
  • çeşitlilik
  • gürültü
  • fazlalık
  • yokluk
  • sükunet
  • tekdüzelik
  • düzen

içinde, iletişimi etkileşime çevirmektir.
Ve bu markalar için her şey demektir.

77