SUNIPEYK

HTML5 için Type Gerekli Değildir

HTML 5‘de CSS ve Script dosyalarını çağırırken type ile ilgili kodlara ihtiyacımız yok.

gibi.

Kendi eklediğimiz kodlar için bunları ayarlatabiliyoruz. Ancak WordPress de bazı CSS ve script çağırma kodları ekliyor. HTML 5 öncesini de kapsamak için type eklemeye devam ediyor.

JS ve CSS type’larını kaldırmak için

Temanınızın fonksiyon dosyasına

//Remove JS and CSS types 
add_action( 'template_redirect', function(){  
ob_start( function( $buffer ){    
 $buffer = str_replace( array( 'type=" text/javascript "', "type=' text/javascript '", 'type=" text/css "', "type=' text/css '" ), '', $buffer );     
return $buffer;   }); 
}); 

eklemeniz yeterli.
Kaynak: core.trac.wordpress.org/ticket/42804